Darujte 2% Vašich daní

Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ.  V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť  kópiu odovzdaného  Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Vami darovanú  čiastku.

ĎAKUJEME!
 

Stiahnuť vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane

Stiahnuť potvrdenie o zaplateni dane z prijmov