OZNAM

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov  122/7 v Žiline oznamuje rodičov detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022 sa z dôvodu epidemiologickej situácie uskutoční elektronickou formou

 

7. apríla – 9. apríla 2021

 

Bližšie informácie sa rodičia dozvedia na webovej stránke ZŠ, kde nájdu aj elektronickú prihlášku. K overeniu a podpísaniu prihlášok budú rodičia prizvaní po uvoľnení opatrení. Za priaznivých hygienicko – epidemiologických podmienok plánuje základná škola zorganizovať  počas letných prázdnin pre deti nastupujúce do 1. ročníka Letnú školu predškoláka.

 

 

PaedDr. Dáša Švaňová, riad. školy