OZNAM Deň Matiek

OZNAM!
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame
na besiedku ku Dňu matiek, ktorá sa
uskutoční 16. 5. 2018 o 15.00 hod.

Stiahnuť