Oznam pre rodičov

Poplatok za MŠ 20 € rodičia za mesiac apríl neplatia. Poplatok zaplatia po nástupe do MŠ vo výške doplatku za príslušný mesiac.