OZNAM ZÁKONNÝM ZASTUPCOM PREDŠKOLÁKOV .

V súvislosti so zmenou zákona o „dotáciách na stravu“ platný  od 01.01.2019.

Zákonný zástupca predškoláka  bude doplácať rozdiel 0,09 €, ako poberateľ dotácie na stravu v MŠ

za každý odobratý obed.

Tento nedoplatok predstavuje rozdiel medzi hodnotou stravného pre dieťa pri celodennom pobyte v MŠ a výškou dotácie od štátu.

Hodnota stravného lístka:  1,19 € na nákup potravín + 0,10 € výška režijných nákladov = 1,29 € Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zo štátu, ktorá činí 1,20 €.