Prevádzka materskej školy od 9. 2. 2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti