Vážení rodičia,

riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že na základe rozhodnutia a usmernenia zriaďovateľa bude MŠ zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od 29. júla do 23. augusta 2019 len pre prihlásené deti našej školy.