Materská škola  Cesta k vodojemu 386/4,  Žilina 

20.01.2020

 

  VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA KANDIDÁTOV DO VOLIEB RADY ŠKOLY.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov MŠ je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do  3. 2  2020 do 13.30 na riaditeľstve materskej školy.

                                                         

 

                                                                              Riad. MŠ  Jaroslava Rybáriková