ZÁTVOR MŠ od 15. 3. 2021!

MŠ je od pondelka 15. 03. 2021 zatvorená do odvolania, nakoľko rodičia detí nepracujú v určenej kritickej infraštruktúre, pre ktoré môže byť MŠ otvorená.

 

List primátora mesta rodičom