Číslo faktúryDátum doručenia faktúryNázov, druh tovaruDodávateľCena s DPH ( EUR )Číslo zmluvyČíslo objednávky
201106633.1.2012ZeleninaBrodňan32,39 €1/2012/
22909.1.2012Chlieb, peèivoPotravinka4,14 €920102/2012/
1200059.1.2012PotravinyGobo - Kubala177,88 €10133/2012/
501072110.1.2012PotravinyCoop Jednota39,93 €4/2012/
2611.1.2012Chlieb, peèivoPotravinka8,28 €920105/2012/
8925.1.2012Chlieb, peèivoPotravinka42,10 €920106/2012/
7120121423.1.2012Mlieko MPTatranská Mliekáreň30,24 €505137/2012/
5623.1.2012PotravinyOndruš Ján73,20 €8/2012/
12002724.1.2012PotravinyGobo - Kubala81,91 €10139/2012/
201290078925.1.2012ryby, kuracie mäsoChrien66,25 €10/2012/
2012001527.1.2012ZeleninaBrodňan77,74 €11/2012/
12006230.1.2012PotravinyGobo - Kubala96,46 €101312/2012/
72730.1.2012ZeleninaFatra TIP, s.r. o.25,97 €13/2012/
15631.1.2012Chlieb, peèivoPotravinka32,63 €9201014
5/2012/31.1.2012MäsoSvrèek119,69 €15
502003731.1.2012PotravinyCoop Jednota96,15 €16
9096.2.2012ZeleninaFatra TIP27,79 €17
22213.2.2012Chlieb, peèivoPotravinka33,39 €9201018
201290184513.2.2012MraziarneChrien34,92 €19
12011714.2.2012PotravinyGobo217,64 €101320
109114.2.2012ZeleninaFatra TIP36,29 €21
129820.2.2012ZeleninaFatra TIP29,71 €22
29521.2.2012Chlieb, peèivoPotravinka28,70 €9201023
7120514624.2.2012Mlieko MPTatranská mliekareò21,60 €24
12015427.2.2012PotravinyGobo99,26 €101325
201290267627.2.2012MraziarneChrien55,04 €26
149027.2.2012ZeleninaFatra TIP24,11 €27
7120622829.2.2012Mlieko MPTatranská mliekareò30,62 €28
3661.3.2012Chlieb, peèivoPotravinka28,24 €9201029
222.3.2012MäsoSvrèek74,44 €30
502010712.3.2012PotravinyCoop Jednota78,02 €31
184312.3.2012ZeleninaFatra TIP32,58 €32
43313.3.2012Chlieb, peèivoPotravinka16,90 €9201033
204719.3.2012ZeleninaFatra TIP28,76 €34
12020519.3.2012PotravinyGobo163,22 €101335
110010919.3.2012PotravinyAstera112,98 €36
21820.3.2012PotravinyOndruš61,32 €37
50021.3.2012Chlieb, peèivoPotravinka42,60 €9201038
12022126.3.2012PotravinyGobo144,67 €101339
226426.3.2012ZeleninaFatra TIP19,82 €40
201290435028.3.2012Ryby,mraziarneChrien60,25 €41
7121017930.3.2012Mlieko MPTatranská mliekareò38,74 €42
5702.4.2012Chlieb , peèivoPotravinka35,85 €9201043
24352.4.2012ZeleninaFatra TIP20,22 €44
413.4.2012MäsoSvrèek94,41 €45
502017011.4.2012PotravinyCoop Jednota30,95 €46
63811.4.2012Chlieb , peèivoPotravinka11,46 €9201047
110013911.4.2012PotravinyAstera64,51 €48
272113.4.2012ZeleninaFatra TIP37,33 €49
70723.4.2012Chlieb , peèivoPotravinka31,09 €9201050
292123.4.2012ZeleninaFatra TIP17,65 €51
12030623.4.2012PotravinyGobo155,35 €52
201290607430.4.2012RybyChrien44,33 €53
12032330.4.2012PotravinyGobo93,68 €54
7762.5.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín27,91 €9201055
712140293.5.2012MliekoTatranská mliekareň, Kežmarok21,60 €5051356
627.5.2012MäsoSvrček, KNM69,56 €57
50202429.5.2012PotravinyCoop Jednota, Žilina46,18 €58
201290658210.5.2012RybyChrien, Zvolen29,90 €59
84414.5.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín36,52 €9201060
344514.5.2012ZeleninaFatra Tip, Martin 13,50 €61
12038421.5.2012PotravinyGobo, Žilina226,34 €101362
365421.5.2012ZeleninaFatra Tip, Martin 21,43 €63
91622.5.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín24,14 €9201064
7121767528.5.2012MliekoTatranská mliekareň, Kežmarok14,40 €5051365
386428.5.2012ZeleninaFatra Tip, Martin 17,03 €66
9901.6.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín38,74 €67
1204214.6.2012PotravinyGobo, Lietavská Lúčka95,55 €68
1204364.6.2012PotravinyGobo, Lietavská Lúčka71,60 €69
8120126.6.2012MäsoSvrček, KNM138,07 €70
20129081906.6.2012RybyChrien, Zvolen50,42 €71
50203267.6.2012PotravinyCoop Jednota, Žilina81,12 €72
7121924012.6.2012MliekoTatranská mliekareň, Kežmarok8,64 €73
106712.6.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín22,83 €9201074
425712.6.2012ZeleninaFatra Tip, Martin 32,52 €75
12046318.6.2012PotravinyGobo, Lietavská Lúčka65,53 €101376
444918.6.2012ZeleninaFatra Tip, Martin 40,94 €77
114022.6.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín42,83 €9201078
119528.6.2012Chlieb, pečivoPotravinka, Varín29,84 €9201079
7122230029.6.2012MliekoTatranská mliekareň, Kežmarok17,28 €80
10629.6.2012MäsoSvrček, KNM105,90 €81
62033.9.2012ZeleninaFatra Tip,Martin51,91 €85
11002593.9.2012PotravinyAstera,Trenčín87,60 €86
1205413.9.2012Potraviny Gobo,Lietavská Lúčka284,22 €101387
4707.9.2012Potraviny Ondruš,Prievidza76,80 €88
12056710.9.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka67,97 €101389
167511.9.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín24,97 €9201090
201291217017.9.2012RybyChrien,Zvolen83,24 €91
668917.9.2012ZeleninaFatra Tip,Martin53,77 €92
175321.9.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín39,02 €9201093
7123020121.9.2012MliekoTatranská mliekareň,Kežmarok28,80 €94
12060924.9.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka196,60 €101395
694124.9.2012ZeleninaFatra Tip,Martin34,34 €96
18341.10.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín26,11 €9201097
72161.10.2012ZeleninaFatra Tip,Martin36,85 €98
133/20122.10.2012MäsoSvrček,KNM130,73 €99
20129133213.10.2012RybyChrien,Zvolen70,45 €100
73978.10.2012ZeleninaFtra Tip,Martin28,58 €101
1206628.10.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka119,66 €1020102
50205328.10.2012PotravinyCoop Jednota,Žilina47,95 €103
191811.10.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín31,89 €92010104
110037512.10.2012PotravinyAstera,Trenčín91,09 €105
12068315.10.2012PotravinyGobo,Lietavsjá Lúčka172,50 €1020106
763615.10.2012ZeleninaFatra Tip,Martin49,28 €107
58316.10.2012PotravinyOndruš,Prievidza54,98 €108
201291417017.10.2012RybyChrien,Zvolen70,64 €109
200422.10.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín39,11 €92010110
7123441022.10.2012MliekoTatranská mliekareň,Kežmarok24,00 €111
12070122.10.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka52,29 €1020112
787022.10.2012ZeleninaFatra Tip,Martin40,99 €113
12073329.10.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka24,28 €1020114
152/20125.11.2012MäsoSvrček,KNM160,78€115
20955.11.2012Chlieb,pečivoPotravinka.Varín36,69€92010116
82745.11.2012ZeleninaFatra Tip,Martin24,19€117

117


1207565.11.2012PotravinyGobo.Lietavská Lúčka116,10€1020118
20129153328.11.2012RybyChrien,Zvolen30,66€119
11004298.11.2012PotravinyAstera,Trenčín92,84€120
50206069.11.2012PotravinyCOOP Jednota,Žilina38,04121
7123712913.11.2012Mlieko MPTatranská mliekareň,Kežmarok24,00€122
218813.11.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín19,96€92010123
12079613.11.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka74,10€1020124
850113.11.2012ZeleninaFatra Tip,Martin39,24€125
869319.11.2012ZeleninaFatra Tip,Martin42,31€126
201291597420.11.2012RybyChrien,Zvolen60,68€127
227621.11.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín36,89€92010128
889526.11.2012ZeleninaFatra Tip,Martin23,57€129
12081026.11.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka160,80€1020130
7123995630.11.2012Mlieko MPTatranská mliekareň,Kežmarok24,00€131
23663.12.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín35,37€92010132
1208453.12.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka52,84€1020133
91353.12.2012ZeleninaFatra Tip,Martin20,50€134
1714.12.2012MäsoSvrček.KNM101,93€135
20129167335.12.2012RybyChrien,Zvolen63,17€136
12085810.12.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka69,65€1020137
502067512.12.2012PotravinyCoop Jednota,Žilina41,20€138
245612.12.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín27,13€92010139
932321.12.2012ZeleninaFatra Tip,Martin35,08€140
12089621.12.2012PotravinyGobo,Lietavská Lúčka51,55€1020141
255221.12.2012Chlieb,pečivoPotravinka,Varín24,35€92010142
193201221.12.2012MäsoSvrček,KNM69,09€143