Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
24 jún, 2024
Interná smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o pr

Interná smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení o pr (1)

24 jún, 2024

Návšteva uja policajta so psíkmi v MŠ – 24. 6. 2024

20 jún, 2024

Ukončenie školského roka 2023 – 2024

18 jún, 2024

Hľadanie pokladu – 18. 6. 2024

16 jún, 2024

Návšteva v super ZOO- 14. 6. 2024

12 jún, 2024

Tablo predškolákov 2024

12 jún, 2024

Rozlúčka predškolákov 2024

12 jún, 2024
Rozhodnutia o prijatí a neprijatí do MŠ

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí do MŠ.

6 jún, 2024

Bublinová show- mega bublinky 2. časť

6 jún, 2024

Karate 5. 6. 2024