Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
14 január, 2022

NAŠE HRY (1)

11 január, 2022

Hračky spod stromčeka

21 december, 2021

Vianočné prázdniny 2021

16 december, 2021

Vianočná besiedka 2021

16 december, 2021

Príprava vianočného punču 2021

15 december, 2021

NA LUCIU (1)

11 december, 2021

Čarovný advent – zdobenie medovníkov

11 december, 2021

Snehové radovánky

11 december, 2021

Čarovný advent – pečenie medovníkov

6 december, 2021

Mikuláš v MŠ – 2021