Vyhlasenie2023 (3)

Potvrdenie_za_2022

tlačivo pre právnické osobyČestné vyhlásenie na rok 2022
Oznámenie-o-výnimke-z-karantény-25.1.2022Písomné vyjadrenie návštevníka školyžiadosť o odpustenie príspevku
Ospravedlnenie_nepritomnosti_dietata_v_materskej_skole
Ospravedlnenie -Predškolák

Odhlásenie dieťaťa z MŠŽiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Čo deti potrebujú do MŠ

Splnomocnenie

informácia o dieťati
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (3)