Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2019 – 2020

Správa o hospodárení 2020

Správa o hospodárení 2019

Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 2017-2018

1.Správa o VVČ 2016 -2017

Správa o hospodárení 2016