Číslo faktúry:Dátum doručenia faktúry:Názov, druh tovaru:Dodávateľ:Cena s DPH:Číslo zmluvy:Číslo objednávky:
17810321217.1.2016Telefón 12/2015Telekom a.s.16,66 €
315109574812.1.2016Vodné, stočné 9.2015 - 12.2015SEVAK a.s.183,98 €
4200048733
15.1.2016Plyn - vyúčtovanie 2015RWE a.s.+ 2693,34 €
216220054915.1.2016TlačiváŠEVT a.s.6,10 €
760009518018.1.2016Mobilný telefón 12/2015
Telekom a.s.17,65 €
916051772619.1.2016Elektrická energia - vyúčtovanie 2015 SSE a.s+ 181,50 €
10603125.1.2016Paušál 1/2016ŽILBYT, s.r.o. 457,80 €
72187057001.2.2016Elektrická energia - záloha 2/2016 SSE a.s.186,00 €
17819457758.2.2016Telefón 1/2016Telekom a.s.16,57 €
44201241308.2.2016Plyn - záloh 2/2016RWE a.s.728,00 €
45001612.2.2016Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 1/2016ALL SERVICE, s.r.o.3,24 €
760107768615.2.2016Mobilný telefón 1/2016Telekom a.s.17,65 €
7113562915.2.2016Virtuálna knižnica 1/2016KOMENSKÝ s.r.o.3,32 €
16010048017.2.2016Čistiace prostriedkyR.Zacharová - EZaL90,80 €
16008911.2.2016Paušál 2/2016ŽILBYT, s.r.o. 457,80 €
72187057001.3.2016Elektrická energia - záloha 3/2016 SSE a.s.186,00 €
44240921547.3.2016Plyn - záloh 3/2016RWE a.s.728,00 €
97828645588.3.2016Telefón 2/2016Telekom a.s.16,57 €
16014810.3.2016Paušál 3/2016ŽILBYT, s.r.o.457,80 €
7113562914.3.2016Virtuálna knižnica 2/2016KOMENSKÝ s.r.o.3,32 €
760205001116.3.2016Mobilný telefón 2/2016Telekom a.s.17,65 €
20160320216.3.2016Podlahová krytina - šatneARTON, s.r.o. 156,59 €
100001616.3.2016Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 2/2016ALL SERVICE, s.r.o.3,60 €
16032723.3.2016Učebné pomôckyINFRA SLOVAKIA, s.r.o.87,94 €
7113562921.3.2016Virtuálna knižnica 3-12/2016KOMENSKÝ s.r.o.36,59 €
31610186761.4.2016Vodné, stočné 1.2016 - 3.2016SEVAK a.s.107,32 €
16213975501.4.2016Komunálny odpad 2016Mesto Žilina293,76 €
72187057001.4.2016Elektrická energia - záloha 4/2016 SSE a.s.186,00 €
30000104161.4.2016TonerTop Print, s.r.o.63,00 €