Číslo faktúry:Dátum doručenia faktúry:Názov, druh tovaru:Dodávateľ:Cena s DPH:Čislo zmluvy:Číslo objednávky:
474601836911.1.2013Telefón 12/2012Slovak Telekom a.s.22,31 €1145642001
721870505014.1.2013Elektrina - preplatok za rok 2012Stredoslovenská energetika a.s.+ 312,10 €7218705-3
312103240715.1.2013Vodné a stočné 9-12.2012 SEVAK a.s.228,89 €3321796
730007362017.1.2013Mobilný telefón 12/2012Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
3431.12.2012Príspevok - režia detí 12/2012Školská jedáleň pri MŠ+ 43,80 €
213019881.2.2013MetodikaDr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.39,60 €
42300004701.2.2013Plyn - vyučtovanie doplatok za 2012RWE Gas Slovensko, s.r.o.77,20 €5200057218
72187057001.2.2013Elektrina, záloha 2/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
384.2.2013Príspevok - režia detí 1/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 57,30 €
374.2.2013Stravné I.2013Školská jedáleň pri MŠ135,78 €
27469962568.2.2013Telefón 1/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
44340088398.2.2013Plyn - záloha 2/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
730118804515.2.2013Mobilný telefón 1/2013Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
2013009727.2.2013Toner do tlačiarneSK-Technik, s.r.o.63,58 €1/2013
72187057001.3.2013Elektrina, záloha 3/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
404.3.2013Stravné II.2013Školská jedáleň pri MŠ65,70 €
414.3.2013Príspevok - režia detí 2/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 52,30 €
77479790407.3.2013Telefón 2/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
30100160687.3.2013Plyn - záloha 3/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
113220273811.3.2013Tlačivá pre MŠŠEVT a.s.4,92 €
730229822915.3.2013Mobilný telefón 2/2013Slovak Telekom a.s.14,46 €1.92323019
3590871821.3.2013Dodatok k odbornej metodikeDr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.38,00 €
7667229721.3.2013Vodné a stočné 1-3.2013 SEVAK a.s.107,32 €3321796
162121543725.3.2013Komunálny odpad 1.polrok 2013Mesto Žilina112,32 €
PTP/313626.3.3013Učebné pomôckyMgr.art. Eduard Gurlter12,99 €
2013/01327.3.2013Ciachovania váh pre ŠJMičic Pavol83,00 €2/2013
72187057001.4.2013Elektrina, záloha 4/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
442.4.2013Stravné III.2013Školská jedáleň pri MŠ106,58 €
452.4.2013Príspevok - režia detí 3/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 57,70 €
44470178198.4.2013Plyn - záloha 4/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
17489586959.4.2013Telefón 3/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
730342343116.4.2013Mobilný telefón 3/2013Slovak Telekom a.s.12,55 €1.92323019
2013157522.4.2013Činnosť TPO a BOZP 1.Q 2013
GAJOS, s.r.o. 95,60 €
72187057001.5.2013Elektrina, záloha 5/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
473.5.2013Stravné IV.2013Školská jedáleň pri MŠ128,48 €
483.5.2013Príspevok - režia detí 4/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 63,90 €
44570032036.5.2013Plyn - záloha 5/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
17499445987.5.2013Telefón 4/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
730455264316.5.2013Mobilný telefón 4/2013Slovak Telekom a.s.10,19 €1.92323019
0405201321.5.2013Výroba, dovoz a montáž detského nábytku -kuchynka
VALMӦBEL s.r.o.
600,00 €3/2013
72187057001.6.2013Elektrina, záloha 6/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
505.6.2013Stravné V.2013Školská jedáleň pri MŠ153,30 €
515.6.2013Príspevok - režia detí 5/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 63,10 €
44440174525.6.2013Plyn - záloha 6/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
010620135.6.2013Výroba, dovoz a montáž detského nábytku - skrinky, stolíkVALMӦBEL s.r.o.
380,00 €4/2013
47509077657.6.2013Telefón 5/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
30044782311.6.2013Predškolská výchovaSlovenská pošta a.s.3,60 €
2013029611.6.2013Toner do tlačiarneSK-Technik, s.r.o.63,58 €5/2013
730570136617.6.2013Mobilný telefón 5/2013Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
OF2013021819.6.2013Pečiatka pre ŠJ, poštové poukážky MŠ + ŠJIng. Pavol Vnuk NORPAL93,74 €6/2013
0206201320.6.2013Oprava detských stoličiekVALMӦBEL s.r.o.
300 €7/2013
313101017821.6.2013Vodné a stočné 3-6.2013 SEVAK a.s.183.98 €3321796
531.7.2013Stravné VI.2013Školská jedáleň pri MŠ124,10 €
541.7.2013Príspevok - režia detí 6/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 62,30 €
72187057001.7.2013Elektrina, záloha 7/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
44200070774.7.2013Plyn - záloha 7/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
075192959516.7.2013Telefón 6/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
2013328116.7.2013Činnosť TPO a BOZP 2.Q 2013
GAJOS, s.r.o. 99,32 €8/2013
2013343718.7.2013Revízia hydrantovGAJOS, s.r.o. 112,70 €9/2013
730687569018.7.2013Mobilný telefón 6/2013Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
2132207008
1.8.2013Tlačivá pre MŠ
ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
13,06 €10/2013
72187057001.8.2013Elektrina, záloha 8/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
162121543725.3.2013Komunálny odpad 2.polrok 2013 Mesto Žilina112,32 €
4424071222
6.8.2013Plyn - záloha 8/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
752834335
12.8.2013Telefón 7/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
7308027259
15.8.2013Mobilný telefón 7/2013Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
029/2013
23.8.2013Vyčisteni a údržba plynového sporáka.
HESPO PLUS s.r.o.
38,30 €11/2013
721870570026.8.2013Elektrina, záloha 9/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
213340002927.8.2013Pracovné momôcky na Pv a VvŠEVT a.s.
Banská Bystrica
97,42 €
1302515.9.2013Pracovné odevyLUNATEX s.r.o.77,35 €12/2013
137/20135.9.2013Pomôcky na TvKOTULIĆ PETER56,00 €
44370404405.9.2013Plyn - záloha 9/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
17537912019.9.2013Telefón 8/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
730920669316.9.2013Mobilný telefón 8/2013Slovak Telekom a.s.12,53 €1.92323019
313101931017.9.2013Vodné a stočné 6-9.2013 SEVAK a.s.123,74 €3321796
513095618.9.2013Diagnostika detí - tlačiváNOMIland s.r.o.21,70 €14/2013
920318.9.2013Školenie - Ochrana osobných údajovNÚ CŽV, Regionálne pracovisko Košice15,00 €
32/09/1326.9.2013Kontrola a čistenie komínovKeramok s.r.o.35,00 €15/2013
40985/1327.9.2013Detská 3 dielná sada JežkoPeter Kuklica, Priemyselný tovar135,74 €16/2013
72187057001.10.2013Elektrina, záloha 10/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
562.10.2013Stravné IX.2013Školská jedáleň pri MŠ116,80 €
572.10.2013Príspevok - režia detí 9/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 73,60 €
2013004217.9.2013Prehliadka, oprava a odborná skúška plynových spotrebičov v kotolni MŠRudolf Masár RM Kontrol487,08 €17/2013
2013004317.9.2013Prehliadka, oprava a odborná skúška plynových spotrebičov v ŠJRudolf Masár RM Kontrol123,00 €18/2013
44640359994.10.2013Plyn - záloha 10/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
275475160310.10.2013Telefón 9/2013Slovak Telekom a.s.22,20 €1145642001
20131007110.10.2013Ročná licencia - WinDHM - inventarizáciaka.soft sk s.r.o.28,68 €
2013496115.10.2013Činnosť TPO a BOZP 3.Q 2013
GAJOS, s.r.o. 95,60 €
731038868917.10.2013Mobilný telefón 9/2013Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
321310011117.10.2013Čistiace prostriedky MŠ+ŠJRenáta Zacharová - EZAL72,37 €19/2013
72187057001.11.2013Elektrina, záloha 11/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
591.11.2013Stravné X.2013Školská jedáleň pri MŠ113,88,€
601.11.2013Príspevok - réžia deti 10/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 73,70 €
441001,14287.11.2013Plyn - záloha 11/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.727,00 €5200057218
57557267067.11.2013Telefón 10/2013Slovak Telekom a.s.22,13 €1145642001
731159868913.11.2013Mobilný telefón 10/2013Slovak Telekom a.s.9,99 €1.92323019
2013004816.11.2013Predprimárne vzdelávanie 2013-2014SEducoS, s.r.o.16,45 €
OF13057320.11.2013CD - piesne pre detiMicroitem a.s.59,69 €
2013062021.11.2013Toner do tlačiarneSK-Technik, s.r.o.63,58 €
72187057002.12.2013Elektrina, záloha 12/2013Stredoslovenská energetika a.s.186,00 €7218705
305045.12.2013Aktualizácia štandardného SW pre ŠJVIS, spol. s r.o.72,00 €
44640452405.12.2013Plyn - záloha 12/2013RWE Gas Slovensko, s.r.o.730,00 €5200057218
629.12.2013Stravné XI.2013Školská jedáleň pri MŠ106,58 €
619.12.2013Príspevok - réžia deti 11/2013Školská jedáleň pri MŠ+ 63,80 €
32135049310.12.2013Učebné pomôckyAladino Toys s.r.o.219,60 €26/2013
2139137
10.12.2013Učebné pomôcky


NOMIland s.r.o.883,96 €

25/2013
20130849
10.12.2013Toner do tlačiarne
RENOT SK, s.r.o.55,99 €
2139241
11.12.2013Učebné pomôcky
NOMIland s.r.o.220,87 €
24/2013
20136074
11.12.2013Činnosť TPO a BOZP 4.Q 2013
GAJOS, s.r.o. 95,60 €
7756709610
11.12.2013Telefón 11/2013
Slovak Telekom a.s.22,80 €
1145642001
MK2013183
13.12.2013Odborný posudok
Martin Krchnavý - CODES12,00 €
23/2013
7312812756
13.12.2013Mobilný telefón 11/2013
Slovak Telekom a.s.12,37 €
1.92323019
2013121308
17.12.2013Učebné pomôcky
LegalSoft s.r.o.74,80 €
25/12/2013
18.12.2013Revízia el.zariadenia a bleskozvodov
Hažik Miroslav175,00 €
20/2013
65
19.12.2013Stravné - XII.2013Školská jedáleň
78,84 €
13427
20.12.2013Odvoz kuchynského odpadu
Eduard Mittelham
29,04 €
2130022
20.12.2013Montáž a materiál - svietidlá BJS, s.r.o.
962,40 €
21/2013
046/2013
27.12.2013Montáž a materiál - podhľad
PROFIgips, s.r.o.
998,59 €22/2013