Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
11 december, 2022

Vianočné pečenie 2022

6 december, 2022

Mikuláš 2022

6 december, 2022

O Guľkovi Bombuľkovi

6 december, 2022

Kým príde Mikuláš…

29 november, 2022

Veselá imatrikulácia 2022

9 november, 2022

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline – 9. 11. 2022

27 október, 2022

Tekvičkové slávnosti v MŠ – 27. 10. 2022

27 október, 2022

Jesenné čarovanie – 26. 10. 2022

22 október, 2022

Október – mesiac úcty k starším 2022

22 október, 2022

Hudobný koncert – Drozdík Čimko