Finančné pásmo 3

Finančné pásmo 3. – platné od 01.01.2023