Archív pre ‘Nezaradené’

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021-2022 – Stiahnuť žiadost o prijatie dieťaťa do MŠ

Stiahnuť

ZÁTVOR MŠ od 15. 3. 2021!

MŠ je od pondelka 15. 03. 2021 zatvorená do odvolania, nakoľko rodičia detí nepracujú v určenej kritickej infraštruktúre, pre ktoré môže byť MŠ otvorená.   List primátora mesta rodičom

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy od 15. marca 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.   rozhodnutie_11.3.

Pri nástupe dieťaťa do materskej školy od 8.marca 2021 predloží rodič čestné prehlásenie pre zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce : Poplatok za MŠ za mesiac marec  uhradia rodičia detí, ktoré, ktoré dochádzajú do MŠ bez obmedzení celý mesiac MAREC 2021. Ostatní rodičia  [ viac ... ]

Vážení rodičia, z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách  a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak,  [ viac ... ]

OZNAM – ZÁTVOR MŠ!

OZNAM – ZÁTVOR MŠ! Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je naša MŠ  zatvorená od  stredy 24. 2. 2021 –  do utorka  2. 3. 2021. Prevádzka MŠ začne od  stredy  – 3. 3. 2021. R_-_chripka_MS_Budatin

Veselý karneval 2021

Stiahnuť

Darujte 2 % Vašich daní

Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Vami darovanú  [ viac ... ]

Prevádzka materskej školy od 9. 2. 2021 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti