Zmluvy nájdete tu.

Rok 2021

Zmluva o dielo – oprava umyvárky

Zmluva o spolupráci

Espik – zmluva o zbere a odvoze odpadu

Kolektívna zmluva

Zmluvy o združenej dodávke elektriny0001

Zmluvy o združenej dodávke elektriny0002

Rozhodnutie za komunálny odpad 20210001

Rozhodnutie za komunálny odpad 20210002

Rozhodnutie za komunálny odpad 20210003

Rok 2020

Zmluva o spolupráci 1

Zmluva o spolupráci 2

Zmluva o spolupráci 3

Rozhodnutie za komunálny odpad

Zmluva o poskytovaní služby – vydávania certifikátov 1

Zmluva o poskytovaní služby – vydávania certifikátov 2

KO – 2020

Rok 2019

Zmluva o spolupráci

Scan platobný výmer 1

Scan platobný výmer 2

Platobný výmer 8- 2019

Angličtina zmluva 20190001

Angličtina zmluva 20190002

SSE – preplatok 7- 2019

Rok 2018

Nájomná zmluva Nelson 2018

Nájomná zmluva – angličtina 2018

KO – preplatok 2018

Zvláštne dojednanie k platnej zmluve o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Zmluva o odbornej pomoci – ochranné údaje

Komunálny odpad 2018

Gajos – Mandátna zmluva

Zmluva – ekonomická agenda, ochranné údaje

Kolektívna zmluva 2018

Rok 2017

Darovacia zmluva 2016

Zmluva ekonom. agenda

zmluva agličtina 2016-2017

Zmluva o spolupráci

Dodatok k zmluve Innogy

Zmluva o vydaní kvalifikovanej elektornickej pečate

Platobný výmer 2017

Nájomná zmluva internet 2017

Nájomná zmluva agnličtina 2017 -2018

Rok 2016

Zmluva Angličtina 2015-2016

GAJOS, spol. s.r.o. BOZP

ALL SERVICE , s.r.o. – Kuch.odpad

Zmluva – Vedenie ekonomickej agendy – dodatok č.1

Zmluva – Vedenie ekonomickej agendy

Zmluva PAM

AnSys – Káblová televízia

Zmluva ZUŠ L.Árvaya

Zmluva KOMENSKÝ – Virtualna knižnica

Nájomná zmluva NELSON Services

Gerši – Bezpečnostný projekt

Nadácia 2% 2016

Kolektívna zmluva – Soc.fond 2016

Rok 2015

Zmluva RWE-dodatok č.2

Darovacie zmluvy

Zmluva SSE 2015

Archív

Darovacie zmluvy 2014

MŠVVaŠ SR – zapožičanie IT tabule

Kolektívna zmluva MŠ

Kolektívna zmluva – príloha A,B

Klektívna zmluva – dodatok 1,2,3

Kolektívna zmluva

Nadacia spoločne pre region

Nájomná zmluva – internet

SSE – elektrická energia

SSE – elektrická energia

HygoLand

HygoLand

Oznámenie o prenájme Káblovka

Oznámenie o zámere prenajať majetok

Zmluva o dodávke plynu – RWE

Nájomná zmluva – Káblova TV 1.strana

Nájomná zmluva – Káblova TV 2.strana

Nájomná zmluva – Káblova TV 3.strana

Združenie káblovej televízie Budatín

Melcom IT, s.r.o.

Dana Machútová

OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o.