Zásady ochrany osobných údajov09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 202103-MŠ Budatín

Informačná povinnosť

15-GDPR-Informácie DO k spracúvaniu údajov – COVID-19 – 202006-ŠKOLSTVO – MŠ Budatín

Zásady ochrany osobných údajov – na vyvesenie 1

Zásady ochrany osobných údajov – na vyvesenie 2

Zásady ochrany osobných údajov – na vyvesenie 3