Február 2019 – objednávky ŠJ

Marec 2019 – objednávky ŠJ

Apríl 2019 – objednávky ŠJ

Máj 2019 -objednávky ŠJ

Jún 2019 – objednávky ŠJ

Júl 2019 – objednávky ŠJ

August 2019 – objdednávky