Archív pre ‘Nezaradené’

Pri nástupe dieťaťa do materskej školy od 8.marca 2021 predloží rodič čestné vyhlásenie. Poplatok za MŠ za mesiac marec  uhradia rodičia detí, ktoré, ktoré dochádzajú do MŠ bez obmedzení celý mesiac MAREC 2021. Ostatní rodičia ho uhradia  spolu s aprílovým poplatkom. Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia, z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách  a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak,  [ viac ... ]

OZNAM – ZÁTVOR MŠ!

OZNAM – ZÁTVOR MŠ! Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je naša MŠ  zatvorená od  stredy 24. 2. 2021 –  do utorka  2. 3. 2021. Prevádzka MŠ začne od  stredy  – 3. 3. 2021. R_-_chripka_MS_Budatin

Veselý karneval 2021

Stiahnuť

Darujte 2 % Vašich daní

Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Vami darovanú  [ viac ... ]

Prevádzka materskej školy od 9. 2. 2021 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Informácia pre rodičov

Stiahnuť

Stiahnuť

Zimné hry so snehom

Stiahnuť

Milí rodičia. Na základe ministra školstva –  Uznesenie vlády SR č. 808) a pokynov zriaďovateľa materská škola bude otvorená : 11.1.2021 – pre prihlásené deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov ktorých charakter práce nedovoľuje pracovať z domu – home office.   Všetkým prajem  [ viac ... ]