Archív pre ‘Nezaradené’

Stiahnuť

Stiahnuť

Stiahnuť

OZNAM – 2% z daní.

OZNAM – 2% z daní. Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, pošlite vyplnené tlačivá poštou do MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné zaslať nám kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme  [ viac ... ]

Stiahnuť

Stiahnuť

Oznam pre rodičov

Poplatok za MŠ 20 € rodičia za mesiac apríl neplatia. Poplatok zaplatia po nástupe do MŠ vo výške doplatku za príslušný mesiac.

Oznámenie

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina   O Z N Á M E N I E   Riaditeľka materskej školy Vám oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa Mesto Žilina v dňoch 12.3. a 13.3. 2020 prerušuje prevádzku materskej školy z dôvodu preventívneho opatrenia  [ viac ... ]

Spievaj že si spievaj

Stiahnuť

Stiahnuť