Materská škola je otvorená každý pracovný deň mimo školských prazdnin v dobe :

od     6.30 hod.

do    16.30 hod.