Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
19 september, 2018

Stiahnuť

18 september, 2018

Stiahnuť

29 august, 2018

Stiahnuť

28 jún, 2018

Stiahnuť

22 jún, 2018

Stiahnuť

14 jún, 2018

Stiahnuť

13 jún, 2018

Stiahnuť

4 jún, 2018

Stiahnuť

4 jún, 2018

Stiahnuť

4 jún, 2018

Stiahnuť