Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
8 február, 2018

Stiahnuť

18 január, 2018

Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ.  V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť  kópiu odovzdaného  Vyhlásenia, aby  [ viac ... ]

15 január, 2018

Stiahnuť

21 december, 2017

Stiahnuť

15 december, 2017

Stiahnuť

15 december, 2017

Stiahnuť

7 december, 2017

Stiahnuť

7 december, 2017

Stiahnuť

21 november, 2017

Stiahnuť

25 október, 2017

Stiahnuť