Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

potvrdenie – 2%

vyhlásenie – 2%