Čestné vyhlásenie na rok 2022
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE PRÍSPEVKU
Ospravedlnenie_nepritomnosti_dietata_v_materskej_skole
Ospravedlnenie -Predškolák

Odhlásenie dieťaťa z MŠŽiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Čo deti potrebujú do MŠ

Splnomocnenie

informácia o dieťati