Príloha – prehlásenie rodiča

Priloha – vyhlásenie rodiča

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závyslej činnosti 2019

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby 2019