Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Vyhlásenie pre rodičov 2021-2022, potvrdenie o bezpríznakovosti

Čo deti potrebujú do MŠ

Splnomocnenie

informácia o dieťati