Plán verejného obstarávania na rok 2018

Názov zákazky Predpokladaná cena v EUR Poznámka
Asfaltovanie chodníka 9000 €  
Vybudovanie altánku 5000 €  
Rekonštrukcia detských umyvárok 15000 €