Správa o hospodárení 2023

Správa o VVČ – 1. strana

VVČ-2022 – 2023

Scan Hodnotiaca správa (2)
Správa o hospodárení za rok 2022Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o hospodárení za rok 2021Správa o výchovno – vzdelávacích podmienkach 2020-2021, Správa o hospodárení – 2020
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2019 – 2020

Správa o hospodárení 2020

Správa o hospodárení 2019

Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 2017-2018

1.Správa o VVČ 2016 -2017

Správa o hospodárení 2016