Číslo faktúryDátum doručenia faktúryNázov, druh tovaruDodávateľCena s DPH ( EUR )Číslo zmluvyČíslo objednávky
42015000328.1.2015potravinyNordfood,Ružomberok72,40€1
11017629.1.2015potravinyAstera,Trenčín116,042
504072612.1.1015potravinyCoop Jednota,Žilina29,23€3
15005412.1.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín10,34e920104
15002212.12015potravinyGobo,Dolná Tižina132,27€10135
14130002012.1.2015zeleninaAfresh,Martin20,29€6
15004219.1.2015potravinyGobo,Dolná Tižina89,83€10137
15130004220.1.2015zeleninaAfresh,Martin8,24€8
15014621.1.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín27,10€920109
15130006626.1.2015zeleninaAfresh,Martin38,11€10
15006726.1.2015potravinyGobo,Dolná Tižina87,06€101311
201590090627.1.2015rybyChrien,Zvolen58.57€12
715024674.2.2015mliekoMPTatranská mliekareň Kežmarok16,80€13
1502444.2.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín40.03€14
42015003114.2.2015potravinyNordfood,Ružomberok120.65€15
1513000944.2.2015zeleninaAfresh,Martin20,71€16
320154.2.2015mäsoSvrček,KNM117,02€17
50500316.2.2015potravinyCoop Jednota,Žilina39,12€18
14190001489.2.2015zeleninaLunys,Poprad5,06€19
1501209.2.2015potravinyGobo,Dolná Tižina85,24€20
7150383210.2.2015mlieko MPTatranská mliekareň,Kežmarok14,40€21
15033811.2.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín30,80€22
15130015223.2.2015zeleninaAresh,Martin11,10€23
151000237524.2.2015zeleninaLunis,Poprad2,78€24
23050505927.2.2015rybyInmedia,Zvolen41,81€25
2320153.3.2015mäsoSvrček,KNM78,01€26
1505303.3.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín20,02€27
1513001883.3.2015zeleninaAfresh,Martin36,62€28
42015005683.3.2015potravinyNordfood.Ružomberok129,13€29
715073436.3.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok16,80€30
50501249.3.2015potravinyCoop jednota,Žilina46,04€31
151900003589.3.2015zeleninaLunys OP Poprad5,53€32
1513002139.3.2015zeleninaAfresh Martin38,23€33
1501979.3.2015potravinyGobo,Dolná Tižina69,29€34
110189813.3.2015potravinyAstera Trenčín86,80€35
420150071316.3.2015potravinyNordfood Ružomberok20,89€36
15130024016.3.2015zeleninaAfresh Martin31,68€37
23050669418.3.2015rybyInmedia Zvolen58,18€38
7150890920.3.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok14,40e39
15130027023.3.2015zeleninaAfresh Martin26,69€40
15071823.3.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín33,20€41
420150079723.3.2015potravinyNordfood Ružomberok136,16€42
15027130.3.2015potravinyGobo Dolná Tižina99,87€43
151000701031.3.2015ovocie OPLunys Poprad1,62€44
151900048910.4.2015ovocie OPLunys Poprad4,61€45
505018110.4.2015potravinyCoop Jednota35,58€46
15090613.4.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín13,33€47
15032013.4.2015potravinyGobo Dolná Tižina72,05€48
15130034713.4.2015zeleninaAfresh Martin36,28€49
15130037420.4.2015zeleninaAfresh Martin24,24€50
15033820.4.2015potravinyGobo Dolná Tižina23,03€51
23050975222.4.2015rybyInmedia Zvolen69,59€52
15099422.4.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín22,90€53
151001010927.4.2015ovocie OPLunys Poprad1,89€54
15035827.4.2015potravinyGobo Dolná Tižina25,09€55
15130040327.4.2015zeleninaAfresh Martin17,96€56
7220154.5.2015mäsoSvrček.KNM89,39€9201057
1510914.5.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín43,03€50593/201158
715146124.5.2015mlieko,MPTatranská mliekareň,Kežmarok16,80€101359
1504014.5.2015potravinyGobo,Dolná Tižina66,90€60
1513004374.5.2015zeleninaAfresh,Martin19,27€61
15190006194.5.2015ovocie OPLunys,Poprad4,30€62
505022511.5.2015potraviny Coop Jednota,Žilina35,40€63
15117911.5.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín16,06€9201064
15130046311.5.2015zeleninaAfresh,Martin38,69€65
201590720912.5.2015rybyChrien,Zvolen32,29€66
420150125612.5.2015potravinyNordfood,Ružomberok100,25€67
7151623014.5.2015mlieko MPTatranská mliekareň,Kežmarok16,80€68
15130049018.5.2015zeleninaAfresh,Martin47,96€69
420150132418.5.2015potravinyNordfood,Ružomberok42,07€70
23051235819.5.2015rybyInmedia,Zvolen52,90€71
15126821.5.2015chlieb,pečivoPotravinka,Varín36,43€9201072
151900075722.05.201ovocie OPLunys,Poprad4,75€73
15130052625.5.2015zeleninaAfresh,Martin34,62€74
15046025.5.2015potravinyGobo,Dolná Tižina112,27€101375
1513641..6.2015chlieb pečivoPotravinka Varín27,38€9201076
1513005571.6.2015zeleninaAfresh Martin35,76€77
1504991.6.2015potravinyGobo Dolná Tižina23,34€101378
9020152.6.2015mäsoSvrček KNM115,99€79
715191534.6.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok19,20€50593/201180
50503085.6.2015potravinyCoop Jednota Žilina54,46€81
1513005918.6.2015zeleninaAfresh Martin65,96€82
42015015808.6.2015potravinyNordfood Ružomberok96,64€85
15145212.6.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín33,86€9201086
1530061815.6.2015zeleninaAresh Martin43,09€87
15053115.6.2015potravinyGobo Dolná Tižina75,59€101388
7152217522.6.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok19,19€50593/201189
15154322.6.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín29,95€9201090
15130064722.6.2015zeleninaAfresh Martin38,57€91
15054922.6.2015potravinyGobo Dolná Tižina22,38€101392
15130069029.6.2015zeleninaAfresh Martin23,29€93
15059130.6.2015potravinyGobo Dolná Tižina40,23€101394
11520151.7.2015mäsoSvrček KNM139,72€95
1516391.7.2015chlieb, pečivoPotravinka Varín42,31€9201096
505037920.7.2015potravinyCoop Jednota Žilina90,3697
7152386920.7.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok7,20€50593/201198
201591042320.7.2015rybyChrien Zvolen9,6€99
42015020172.9.2015potravinyNordfood Ružomberok188,64€100
1506432.9.2015potravinyGobo Dolná Tižina134,60€1013101
1513007822.9.2015zeleninaAfresh Martin28,08€102
1513008067.9.2015zeleninaAfresh Martin41,33€103
1506647.9.2015potravinyGobo Dolná Tižina47,50€1013104
20159136238.9.2015rybyChrien Zvolen31,55€105
15217811.9.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín41,10€92010106
15068514.9.2015potravinyGobo Dolná Tižina99,70€1013107
15130084416.9.2015zelenina Afresh Martin5,47€108
15130086721.9.2015zeleninaAfresh Martin40,85€109
15070821.9.2015potravinyGobo Dolná Tižina112,85€1013110
7153225224.9.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok14,40€50593/2011111
15227624.9.2015chlieb pečivoPotravinka Varín25,25€92010112
15130090128.9.2015zeleninaAfresh Martin36,53€113
420150234728.9.2015potravinyNordfood Ružomberok101,26€114
201591492429.9.2015rybyChrien Zvolen34,26€115
1523842.10.2015chlieb pečivoPotravinka Varín37,20€92010
1513009375.10.2015zeleninaAfresh Martin29,05€
1507785.10.2015potravinyGobo Dolna Tižina159,41€
14520155.10.2015mäsoSvrček KNM156,03€
50505197.10.2015potravinyCoop Jednota Žilina38,99€
15100270859.10.2015ovocie OPLunys Poprad3,04€
15190009719.10.2015ovocie OPLunys Poprad6,24€
7153490912.10.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok16,79€50593/2011
15130096212.10.2015zeleninaAfresh Martin51,51€
15079512.10.2015potravinyGobo Dolná Tižina25,35€1013
15249012.10.2015chlieb pečivoPotravinka Varín29,93€92010
201591590713.10.2015rybyChrien Zvolen47,18€
15130099619.10.2015zeleninaAfresh Martin23,14€
15081919.10.2015potravinyGobo Dolná Tižina102,77€1013
15259921.10.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín37,66€92010
7153653622.10.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok16,79€50513/2011
15130102626.10.2015zeleninaAfresh Martin32.95€
201591692227.10.2015rybyChrien Zvolen35.40€
1527072.11.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín27.20€92010
1513010542.11.2015zeleninaAfresh Martin42.20€
1508942.11.2015potravinyGobo Dolná Tižina106.55€1013
715379593.11.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok16.79€50513/2011
15100299883.11.2015ovocie OPLunys Poprad2.70€
17220154.11.2015mäsoSvrček KNM146.37€
11022006.11.2015potravinyAstera Trenčín153.26€
15190012649.11.2015ovocie OPLunys Poprad4.15€
50505899.11.2015potravinyCoop Jednota Žilina74.71€53/2
1509009.11.2015potravinyGobo Dolná Tižina112.59€1013
1513010819.11.2015zeleninaAfresh Martin46.80€
15281216.11.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín31.42€92010
15130111316.11.2015zeleninaAfresh Martin27.97€
15092616.11.2015potravinyGobo Dolná Tižina112.06€1013
15291523.11.2015chlieb,pečivoPotravinka Varín31.46€
15130113723.11.2015zeleninaAfresh Martin28.04€
420150305924.11.2015potravinyNordfood Martin85.46€
7154102124.11.2015mlieko MPTatranská mliekareň Kežmarok16.79€50513/2011
15097630.11.2015potravinyGobo Dolná Tižina143.14€1013
15130116530.11.2015zeleninaAfresh Martin18.31€