Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
23 marec, 2021

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021-2022 – Stiahnuť žiadost o prijatie dieťaťa do MŠ

21 marec, 2021
Informácia rodičom k sčítaniu obyvateľstva

Stiahnuť

13 marec, 2021
ZÁTVOR MŠ od 15. 3. 2021!

MŠ je od pondelka 15. 03. 2021 zatvorená do odvolania, nakoľko rodičia detí nepracujú v určenej kritickej infraštruktúre, pre ktoré môže byť MŠ otvorená.   List primátora mesta rodičom

11 marec, 2021
PREVÁDZKA MŠ – od 15. marca 2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy od 15. marca 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.   rozhodnutie_11.3.

4 marec, 2021
PREVÁDZKA MŠ – 8. 3.  – 19.3. 2021

Pri nástupe dieťaťa do materskej školy od 8.marca 2021 predloží rodič čestné prehlásenie pre zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce : Poplatok za MŠ za mesiac marec  uhradia rodičia detí, ktoré, ktoré dochádzajú  [ viac ... ]

2 marec, 2021
POKRAČOVANIE VZDELÁVANIA

Vážení rodičia, z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách  a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko  [ viac ... ]

23 február, 2021
OZNAM – ZÁTVOR MŠ!

OZNAM – ZÁTVOR MŠ! Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je naša MŠ  zatvorená od  stredy 24. 2. 2021 –  do utorka  2. 3. 2021. Prevádzka MŠ začne od  stredy  –  [ viac ... ]

14 február, 2021

Stiahnuť

11 február, 2021

Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného  [ viac ... ]

8 február, 2021
Prevádzka materskej školy od 9. 2. 2021

Prevádzka materskej školy od 9. 2. 2021 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti