Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
16 máj, 2022

Budatínsky hrad v MŠ

7 máj, 2022

Sviatok mamičiek 2022

4 máj, 2022

Malí záhradníci

3 máj, 2022

Remeslá a profesie – hra na pekárov (1)

30 apríl, 2022

Domáce zvieratá – sliepočky

30 apríl, 2022

Skánie vo vreci (1)

27 apríl, 2022

Návšteva dopravného ihriska apríl 2022

18 apríl, 2022

OZNAM O Letnej MŠ 2022

11 apríl, 2022

Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2022 – 2023

4 apríl, 2022

R_chripka__MS_Budatin