Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
14 apríl, 2020

Stiahnuť

4 apríl, 2020

Stiahnuť

31 marec, 2020
OZNAM PRE RODIČOV – Mesto

Stiahnuť

31 marec, 2020
OZNAM – 2% z daní.

OZNAM – 2% z daní. Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, pošlite vyplnené tlačivá poštou do MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový  [ viac ... ]

30 marec, 2020

Stiahnuť

27 marec, 2020

Stiahnuť

27 marec, 2020

Poplatok za MŠ 20 € rodičia za mesiac apríl neplatia. Poplatok zaplatia po nástupe do MŠ vo výške doplatku za príslušný mesiac.

11 marec, 2020

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina   O Z N Á M E N I E   Riaditeľka materskej školy Vám oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa Mesto Žilina v dňoch 12.3.  [ viac ... ]

5 marec, 2020

Stiahnuť

24 február, 2020

Stiahnuť