Darujte 2 % Vašich daní

Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2% Vašich daní, prosíme, odovzdajte vyplnené tlačivá v MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad, je nutné doniesť kópiu odovzdaného Vyhlásenia, aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Vami darovanú čiastku.
ĎAKUJEME!

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o podielu zaplatenej dane