Zasielanie on-line žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v termíne od 12.mája do 14 mája 2021.

Rodičia môžu zasielať žiadosti aj cez elektronický formulár tu: https://forms.gle/tMV6S43t2KcadY9z5