Oznámenie

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina

 

O Z N Á M E N I E

 

Riaditeľka materskej školy Vám oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa Mesto Žilina v dňoch 12.3. a 13.3. 2020 prerušuje prevádzku materskej školy z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

 

                                                                                       Jaroslava Rybáriková

                                                                                                riaditeľka MŠ

Stiahnuť