OZNAM – 2% z daní.

OZNAM – 2% z daní.
Milí rodičia, ak sa rozhodnete darovať nám 2%
Vašich daní, prosíme, pošlite vyplnené tlačivá poštou
do MŠ. V prípade, že sami dáte tlačivá na daňový úrad,
je nutné zaslať nám kópiu odovzdaného Vyhlásenia,
aby sme si mohli nárokovať z Nadácie Vami darovanú čiastku.
ĎAKUJEME!