Vitajte na stránkach MŠ Budatín

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, v oblasti rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
[viac ...]
29 máj, 2023

Brigáda rodičov – položenie gumenej dlažby na školskej záhrade

25 máj, 2023

Na olympiáde v ZŠ Závodí

23 máj, 2023

Zázračný vláčik v MŠ

23 máj, 2023

Záchranná zdravotná služba v MŠ

8 máj, 2023

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline – Nenásytná húsenička (1)

25 apríl, 2023

Kúzelník v MŠ – 25. 4. 2023

20 apríl, 2023
Hodnotenie vzdelávania – Digitálne nástroje a aktivity na spest

Hodnotenie vzdelávania – Digitálne nástroje a aktivity na spest

20 apríl, 2023

Dopravné ihrisko v MŠ – 20. apríl 2023

20 apríl, 2023

Na dopravnom ihrisku

12 apríl, 2023

Návšteva v ZŠ Budatíne – 2023