Pri nástupe dieťaťa do materskej školy od 8.marca 2021 predloží rodič čestné prehlásenie pre zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce :

Poplatok za MŠ za mesiac marec  uhradia rodičia detí, ktoré, ktoré dochádzajú do MŠ bez obmedzení celý mesiac MAREC 2021.

Ostatní rodičia ho uhradia  spolu s aprílovým poplatkom.

Čestné vyhlásenie

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/