Školský rok 2023- 2024

15-GDPR-Súhlas zákonných zástupcov – 2023 – ŠKOLY – MŠ Budatín

15-GDPR-Informácie DO k spracúvaniu osobných údajov k udeleniu súhlasu – 2023-ŠKOLY – MŠ Budatín (1)Školský rok 2023-2024
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (3)
informacia-o-dietati (1)
Čo potrebujú deti do MŠ